masterhead masterhead  masterhead

Members

Members  
2017.4.6

Faculty and Research Staff

Professor Masatoshi Ishikawa  
Assistant Professor / Lecturer Yoshihiro Watanabe  
Assistant Professor
(Research Associate)
Taku Senoo Yuji Yamakawa  
Project Assistant Professor
(Projrct Research Associate)
Tomohiko Hayakawa
Tomohiro Sueishi
Keisuke Koyama
Hyuno Kim
Leo Miyashita
 
Visiting Researcher
JST ACCEL Program Manager
Norimasa Kishi  
Project Researcher Lihui Wang Shouren Huang  
Hirofumi Sumi Chikara Miyaji
Makoto Shimojo  

Support Staff

Research Fellows

Academic Support Specialist Atsushi Sakuma
Academic Support Staff Toshiki Toba
Yushi Moko Kenichi Murakami
Reiko Sakamoto Yufu Saito
Kimie Oya Keiko Yajima
Secretary Noriko Miyazawa Emi Oguro
 
Shinji Kawakami
Shoji Yachida
Takuya Ogawa
 

Students

  Graduate Students (Doctor Course)
Masahiro Hirano
Satoshi Tabata
 
Yunpu Hu
Takatoshi Yoshida
  Graduate Students (Master Course)
Hikaru Amano
Hiroshi Sato
Chia-Hui Chen
Michika Maruyama
Tomoki Iwanaga
Kenta Shinya
Yutaro Matsui
Noriaki Endo
Masashi Nitta
Ojuro Yokoyama
Takuya Kadowaki
Ryosuke Higo

Research Students

Irem Uygur
 
 
Ishikawa Watanabe Laboratory, Department of Information Physics and Computing, Department of Creative Informatics,
Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo
Ishikawa Watanabe Laboratory WWW admin: www-admin@k2.t.u-tokyo.ac.jp
Copyright © 2008 Ishikawa Watanabe Laboratory. All rights reserved.