masterhead masterhead  masterhead

Members

Members  
2018.4.3

Faculty and Research Staff

Professor Masatoshi Ishikawa  
Assistant Professor / Lecturer Taku Senoo  
Assistant Professor
/ Research Associate
Osamu Fukayama Tomohiko Hayakawa  
Visiting Professor Osamu Hoshuyama  
Project Assistant Professor
/ Projrct Research Associate
Hyuno Kim
Leo Miyashita
Lihui Wang
Masahiro Hirano
Tomohiro Sueishi
Keisuke Koyama
Shouren Huang
 
Visiting Researcher Norimasa Kishi  (JST ACCEL Program Manager)
Kinya Kumazawa  (Intellectual Property Producer)
Yoshihiro Watanabe
    (Associate Professor, Tokyo Institute of Technology)
Project Member Yuji Yamakawa   (Assistant Professor / Lecturer,
                                   Interfaculty Initiative in Information Studies)
Project Researcher Hirofumi Sumi Chikara Miyaji
Makoto Shimojo Yasunori Ishikawa  
Seohyun Lee  
Academic Support Staff Yushi Moko Kenichi Murakami  
Yuka Hiruma Chung, Wen-Ting  
Himari Tochioka  

Support Staff

Research Fellows

Academic Support Specialist Atsushi Sakuma
Academic Support Staff Toshiki Toba
Reiko Sakamoto Yufu Saito
Kimie Oya Keiko Yajima
Itsuko Shigemori Noriko Miyazawa
Administrative support staff Emi Oguro
 
Shinji Kawakami
Shoji Yachida
Takuya Ogawa
Yukihisa Karako
Hiroshi Imai
Yao Pan
 

Students

  Graduate Students (Doctor Course)
Seigo Watanabe
Yunpu Hu
Satoshi Tabata
Takahiko Ishikawa
Masahiko Yasui
  Graduate Students (Master Course)
Ojuro Yokoyama
Takuya Kadowaki
Ryosuke Higo
Noriaki Endo
Masashi Nitta
Mikihiro Ikura
Ryo Ito
Yuki Kubota
Satoshi Tanaka
Ryota Nishizono
Haruka Ikeda
Yohta Kimura
Fumiya Shimada
Haruka Nakane
Yuri Mikawa
 
 
Ishikawa Senoo Laboratory, Department of Information Physics and Computing, Department of Creative Informatics,
Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo
Ishikawa Senoo Laboratory WWW admin: www-admin@k2.t.u-tokyo.ac.jp
Copyright © 2008 Ishikawa Senoo Laboratory. All rights reserved.