masterhead masterhead  masterhead

Former Members

  • Each member is listed in the section which is his/her last posiotion in this laboratory.
  • All former students are listed in the "Student" section.
  • Present affiliations are listed only if they are opened in a web.
  • History of our laboratrory including person's is explained in the "History" page.

Faculty

Idaku Ishii, Hiroshima University
Makoto Naruse, NICT
Koichi Hashimoto, Tohoku University
Shingo Kagami, Tohoku University
Akio Namiki, Chiba University
Takashi Komuro, Saitama University
Carson Reynolds
Akihito Noda, Nanzan University
Yasuaki Monnai, Keio University
Hiromasa Oku, Gunma University
Alvaro Cassinelli
Niklas Bergström
Yuji Yamakawa
Yoshihiro Watanabe
 

Visiting Research Fellow / Research Associate / Research Fellow / Academic Support Staff

Andrew Kirk, McGill University
Neil McArdle
James Gourlay
Yoshihiro Nakabo, AIST
Graziano Chesi,
    The University of Hong Kong
Alain Goulet
Stéphane Perrin
Ryosuke Mori
Dirk Ebert
Alvaro Cassinelli
Naoko Ogawa, JAXA
Kohei Okumura
Alessandro Pieropan
Niklas Bergström
Zhipeng Wu
 

Visiting Researchers

Akifumi Kutsukake
Kenji Tajima
Yoshihiro Akiyama
Tjhang Theodorus
Tetsuo Ito
Yucel Ugurlu
Takuya Ota
Masahiro Yamada
Hiroshi Shimizu
Takanoshin Watanabe
Yoshikazu Nitta
Yuriko Komatsu
Takeshi Tokita
Genta Matsukawa
Soma Shiraishi
Yuki Odaka
 

Graduate Students

Toshihiro Aono
Toshiharu Mukai
Nobuo Takayanagi
Idaku Ishii
Takayuki Ishida
Kouichi Yano
Yoshiko Yamaguchi
Yasuhiko Watanabe
Hirotsugu Yamamoto
Tomohira Tabata
Kentaro Ito
Hideyuki Sakaida
Sadato Akahori
Takashi Owaki
Akio Namiki
Makoto Naruse
Kazuya Ogawa
Akane Okuto
Yoshihiro Nakabo
Birloni Ferenc
Daisuke Kawamata
Takashi Komuro
Kenji Tamura
Hajime Murai
Hidenori Fujimura
Joo Yongseok
Hiromasa Oku
Shingo Kagami
Makoto Shinkai
Yoshiro Imai
Wataru Kishimoto
Daisuke Takeuchi
Masato Takemoto
Takamasa Yamano
Naoko Ogawa
Yoshio Ugai
Yuichi Kasahara
Theodorus
Takashi Komai
Daisuke Shiokata
Anchelee Davies
Kotaro Yoshimoto
Yoshihiro Watanabe
Tatsuya Ishihara
Takahito Ito
Takashi Osuki
Noriatsu Furukawa
Taku Senoo
Toshiaki Ogino
Kazuhiro Terajima
Soshiro Makise
Kota Yamaguchi
Atsushi Iwashita
Satoru Mizusawa
Keitaro Yamamoto
Takeshi Hasegawa
Yusaku Kuribara
Kentaro Kofuji
Kazuhito Tanaka
Tetsuo Hatanaka
Hiroshi Hosoya
Sho Morikawa
Yuji Yamakawa
Takumi Yoshida
Toshitaka Kuwa
Kenichi Sano
Ryoya Sugano
Takashi Nakashima
Kohei Hitoshi
Yuki Hirobe
Daiki Yoneyama
Koutaro Furukawa
Koutaro Itoyama
Yoshiyuki Ohiwa
Hiroaki Ohno
Shintaro Kubo
Hiroki Shibayama
Hideki Takeoka
Atushi Matsutani
Yohei Miura
Kazuma Murao
Kohei Okumura
Yusuke Arai
Wataru Ikarashi
Hiroshi Otsuka
Michitaka Kondo
Yoshiyuki Tabata
Daniel Heffernan
Hiroki Deguchi
Shisei Nakano
Shota Matsuzaki
Keiko Yokoyama
Lihui Wang
Shouren Huang
Takehiro Niikura
Tomohiko Hayakawa
Hiroki Gohara
Yuko Zou
Keisuke Tada
Tomoki Tamada
Shohei Noguchi
Kohei Matsumoto
André Kenji Horie
Kotaro Kitagawa
Yugo Katsuki
Yasuhiro Takashita
Aya Takahashi
Naoki Matsuzawa
Takuya Matsumoto
Chihiro Watanabe
Takayuki Sakai
M. Sakti Alvissalim
Hajime A. Umemura
Gaku Narita
Tomoki Hatanaka
Ryota Yonezawa
Yushi Moko
Kenichi Murakami
Hyuno Kim
Tomohiro Sueishi
Leo Miyashita
Yuki Ataka
koichiro Ito
Toshiyuki Kato
Kenjiro Saito
Sho Tatsuno
Yusuke Tsukamoto
Hiroki Nakai
Chaerim Yeo
Masahiro Hirano
Hikaru Amano
Tomoki Iwanaga
Hiroshi Sato
Kenta Shinya
Chia-Hui Chen
Yutaro Matsui
Michika Maruyama
 

Graduate Research Students / Research Students

Andy Chen
Li Jun
Björn Werkmann
Elias Freider
Danielle Wilde
Chye Connsynn
Daniel Henell
Anna Maria Modée
Jordi Puig
Nils Ståhl
Le Jeune Francois
Püren Güler
Irem Uygur
Waly Sene Tiana Julien
Arhab Alvin
Abitbol Elie
Lechat Camille
Abi Sleiman Christophe
Huang David
Alechou Tacite Lore Pascale
Cadre Franklin
Legrand Romain
 

Technical Assistant

Marc D Strauss
Hertrich Susanna Katharina
Benjamin Maus
Takeshi Hasegawa
Alexis Zerroug
Tomoko Hayashi
Mai Kuroshima
Eric Siu
Miho Tamei
Philippe Pinel
 

Secretaries

Taeko Hasejima
Mayu Nakamura
Tomoko Katsuyama
Mamiko Ueda
Rumi Komuro
Masayo Yoneda
Yukiyo Tajima
Masami Tamai
Risa Tabata
Yuko Fukai
Naho Udagawa
 
 

Past Members' Photographs (Local)

1997      1998      1999     2000      2001      2002      2003      2004      2005     2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013     2014      2015      2016      2017       

Former Members' Local Page

From here  

Condolences

Our friend Dr. Jacqueline Kirk, killed in Afghanistan on Aug. 13, 2008. --> Details.  
Ishikawa Watanabe Laboratory, Department of Information Physics and Computing, Department of Creative Informatics,
Graduate School of Information Science and Technology, University of Tokyo
Ishikawa Watanabe Laboratory WWW admin: www-admin@k2.t.u-tokyo.ac.jp
Copyright © 2008 Ishikawa Watanabe Laboratory. All rights reserved.